Import / Eksport

Od momentu akcesu Polski do Unii Europejskiej systematycznie zaczęliśmy rozwijać dział eksportu i importu. Otwarcie granic i uproszczenie procedur wymiany towarowej umożliwiło uruchomienie sprzedaży zagranicznej na poważną skalę.

Dziś regularnie współpracujemy nie tylko z odbiorcami z Europy, jak również Kanady, Stanów Zjednoczonych, a także Afryki.